For the Love of Clouds (IV) / Cerul Haiku – Matsuo Bashō (traducere)

Posted on October 26, 2013 by

0


come, my sacred tortoiseshell lyre,
speak; let my music
give you voice
Sappho

Pausing between clouds
the moon rests
in the eyes of its beholders
Matsuo Bashō

 

Pentru mine există o legătură pe care nu am nevoie să o explic între haiku-uri și cer, haiku-urile în formă tradițională trebuiau oricum să aibă un vers care să se refere la un anotimp, poate de aceea legătura dintre Haiku, natură, nori etc.

Vă propun câteva traduceri ale câtorva haiku-uri scrise de celebrul Matsuo Bashō pe care le-am găsit aici în engleză. 

Pentru o scurtă istorie a Haiku-ului mergeți aici.

 

În primul rând să-l cunoaștem pe Bashō (1644-1694, pe numele lui real Matsuo Munefusa)

MatsuoBashoChusonji

 

Îmi plac haiku-urile pentru că sunt foarte delicate, mi se par expresii simple dar complexe și foarte greu de scris, ale tăcerii. Cu fiecare haiku citit mi se pare că se deschide pe undeva câte un gol frumos ornamentat, un vid cu ramuri înflorite pe margini. Haiku-ul are ceva evident sacru.

Iată traducerile mele (nu știu cât de bune, din engleză):

this autumn
why am I aging so?
to the clouds a bird

this autumn
as reason for growing old
a cloud and a bird

=

toamna asta

de ce îmbătrânesc atât?

norilor o pasăre

 

toamna asta

ca motive pentru a îmbătrâni

un nor și o pasăre

not to think of yourself
as someone who did not count —
Festival of the Souls

all night
autumn winds being heard
behind the mountains

=

a nu te gândi la tine

ca la cineva care nu a contat —

Festival al Sufletelor

 

toată noaptea

vânturi de toamnă auzite

în spatele munților

saying farewell to people
farewell being said to me brings
autumn in Kiso

I didn’t die!
the end of a journey
is autumn nightfall

=

spunând adio oamenilor

adio spus mie aduce

toamnă în Kiso

 

nu am murit!

sfârșitul unei călătorii

e căderea nopții toamna

The temple bell stops.
But the sound keeps coming
out of the flowers.

all the more I wish to see
in those blossoms at dawn
the face of a god

=

Clopotul templului tace.

Dar sunetul încă vine

din flori.

 

cu atât mai mult vreau să văd

în acele flori la amurg

chipul unui zeu

Dying cricket,
how he sings out
his life!

Gray hairs being plucked,
and from below my pillow
a cricket singing

Ungraciously, under
a great soldier’s empty helmet,
a cricket sings

=

Un greiere moare,

cum își cântă viața

până în moarte!

 

Fire gri sunt smulse,

și de sub perna mea

un greiere cântând

 

Fără grație, sub

casca goală a unui mare soldat

cântă un greiere

Ill on a journey,
all about the dreary fields
fly my broken dreams.

DEATH POEM

Sick on my journey,
only my dreams will wander
these desolate moors

A weathered skeleton
in windy fields of memory,
piercing like a knife

=

Bolnav într-o călătorie,

peste toate câmpurile mohorâte

zboară visele mele rupte.

 

POEMUL MORȚII

 

Bolnav în călătoria mea,

doar visele-mi vor mai rătăci

în aceste pustiuri dezolate

 

un schelet degradat

în tărâmuri cu vânt ale memoriei,

sfredelind ca un cuțit.

 

Haiku-urile aduc multă pace. Sper că v-au plăcut!

Advertisements