Hikikomori poem recorded in 54 notes / Alejandra Machuca Gutiérrez

Posted on August 6, 2015 by

0


HIKI© photo: hikkichan.com

You can find the poem in spanish on this website ”Poetas sin nombre” / Anonimos (that I love, because it’s full of great poetry).

I hope no one will mind if I copy-paste it here, I translated it into Romanian. Maybe I’ll do an English version and add it here soon.

But first:

Hikikomori (ひきこもり or 引き籠もり Hikikomori?, literally “pulling inward, being confined”, i.e., “acute social withdrawal“) is a Japanese term to refer to the phenomenon of reclusive adolescents or adults who withdraw from social life, often seeking extreme degrees of isolation and confinement. The term hikikomori refers to both the sociological phenomenon in general as well as to people belonging to this societal group. Hikikomori have been described as recluses, loners, or “modern-day hermits.”[1]

The Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare defines hikikomori as people who refuse to leave their house and, thus, isolate themselves from society in their homes for a period exceeding six months.[2] The psychiatrist Tamaki Saitō defines hikikomori as “A state that has become a problem by the late twenties, that involves cooping oneself up in one’s own home and not participating in society for six months or longer, but that does not seem to have another psychological problem as its principal source.” (MORE HERE)

Poema hikikomori grabado en 54 notas de voz

Los hikikomoris son espantos de la tierra
El cuerpo de un hikikomori
consiste en aparatos
que vibran según la orden
que le dicta otro hikikomori
oculto en la habitación
Ya casi nadie los diferencia
porque han mutado el síntoma
de sentirse enrarecidos
enfermos de poesía
enfermos de memoria hikikomori
enfermos de miseria
(sensación hikikomori)
enfermos de coronas de la desolación
enfermos de puentes hikikomoris
enfermos de distancia hikimomori
enfermos de discursos hikikomoris de hikikomoris que presumen la superación
Un hikikomori se distingue por la forma en la que arma flores
con platinas e historietas de gomas de mascar
{[Los hikikomoris son hijos cazadores
(de padres cazadores)
de mundos subrepticios que se construyen en la imaginación]}
Y un verdadero hikikomori nunca se agazapa
porque cualquier hikikomori espía el atardecer
cualquier hikikomri entiende el paso de los álamos
la muerte de las semillas
la dialéctica de los espejos
la diferencia entre un abrazo
y
el aleteo de un ave
que se transformó en ave
pero antes era pez
Cualquier hikikomori: conoce el abandono
Cualquier hikikomori: extraña los dorados de su casa que antes era el mar
Cualquier hikikomori: canta el canto de las orcas
Cualquier hikikomori: compone su propia canción
Cualquier hikikomori: construye fuertes
enciende fogatas
asiste a funerales
mezcla tierra y sangre
de bestia que adolece
tiñe telas
funda tribus
Cualquier hikikomori entiende los dialectos de las lenguas que se secan
porque son hikikomoris
Ser hikikomori es llevar la sangre de una familia
que no se atreve a mirarse a la cara: porque es hikikomori
no se atreve a mirarse a la cara: porque rechaza la viscosidad
con la que el río humedece
los ojos hikikomoris
Y que por qué las golondrinas sólo nacen en los poemas!?
Todos los hikikomoris sueñan
con una nave tibia
que les lleve lejos del Polo Norte hikikomori
del insomnio hikikomori
de las metáforas hikikomoris que les encierran en la habitación
Un típico hikikomori guarda la sabiduría entre los dientes
todos los remedios en la garganta
todos los terrores en el paladar
Para entender a un hikikomori es necesario abrirle bien la boca
diseccionarle la palabra
la sensación de hojas secas
el hálito de los dulces que retiene en la sed
y hay que cuidarles bien el fuerte
(((no se nos vayan a perder)))
(Es necesario para la sangre
conservar la soledad hikikomori
llevarle campanas
perlas frescas
cofres hambrientos
y guirnaldas
treguas verosímiles
y dosis diarias de hiel)
Rogarle al hikikomori que no sea fuerte
rogarle al hikikomori que enferme
que encierre
fuerte
más
más
y más
Yo te canto hikikomori
pero quédate solo
Yo te canto hikikomori
pero no digas nada que se pueda descifrar
Yo te canto hikikomori
pero enséñame a ahogar
el calor exagerado de los que no son hikikomoris
esos otros que no saben nada
que no tiemblan
que no apagan
Y yo te canto hikikomori
como alguien desde el silencio
que aúlla a los hikikomoris
porque les puede ver

……………………………………………….

Traducere:

………………………………………………..
Poem hikikomori înregistrat în 54 de note vocale

Hikikomori sunt spaima pământului

Corpul unui hikikomori
este făcut din aparate
care vibrează în ordinea
dictată de alt hikikomori
ascuns în cameră

Aproape nimeni nu-i mai separă
fiindcă au mutilat simptomul
de a se simți rarefiați
bolnavi de poezie
bolnavi de memoria hikikomori
bolnavi de mizerie
(senzație hikikomori)
bolnavi de coroane de abandon
bolnavi de poduri hikikomori
bolnavi de distanță hikikomori
bolnavi de discursuri hikikomori ale hikikomorilor care presupun
depășirea

Un hikikomori se distinge prin modul în care înarmează
florile cu platină și benzi desenate din gumă de mestecat

{[Hikikomori sunt fii vânători
(din părinți vânători)
din lumi clandestine care se construiesc în imaginație]}

Și un adevărat hikikomori nu e niciodată capturat
pentru că orice hikikomori spionează înserarea
orice hikikomori înțelege trecerea plopilor
moartea semințelor
dialectica oglinzilor
diferența dintre o îmbrățișare
și
nesiguranța unei păsări
care s-a transformat într-o pasăre
dar înainte a fost pește

Orice hikikomori: cunoaște abandonul
Orice hikikomori: duce dorul paradisului casei sale care înainte era marea
Orice hikikomori: cântă cântecul orcilor
Orice hikikomori: își compune propriul cântec
Orice hikikomori: construiește seifuri
aprinde focuri de tabără
merge la înmormântări
amestecă pământ cu sânge
de bestie care suferă
vopsește stofe
întemeiază triburi
Orice hikikomori înțelege dialecticile limbilor care seacă
fiindcă sunt hikikomori
A fi hikikomori înseamnă a fura sângele unei familii
care nu îndrăznește să-și privească moaca: pentru că e hikikomori
nu îndrăznește să-și privească moaca: fiindcă respinge nămolul
râului care umezește
ochii hikikomori

Și că de ce rândunicile se nasc numai în poeme!?

Toți hikikomori visează
o corabie încropită
care să-i ducă departe de polul nord hikikomori
de insomnia hikikomori
de metaforele hikikomori care îi încuie în cameră

Un hikikomori tipic păstrează înțelepciunea între dinți
toate leacurile în gâtlej
toate terorile în cerul gurii

Pentru a înțelege un hikikomori e necesar să-i deschizi bine gura
să-i diseci vorba
senzația de ochi uscați
respirația dulce avută la sete
și trebuie să ai mare grijă de seif
(((să nu îl pierdem)))

(E necesară pentru sânge
conservarea singurătății hikikomori
aducerea de clopote
perle proaspete
cufere înfometate
și ghirlande
armistiții credibile
și doze zilnice de amărăciune)

Roagă-l pe hikikomori să nu fie puternic
roagă-l să se îmbolnăvească
să închidă
puternic
mai mult
mai mult
și mai mult

Eu îți cânt hikikomori
dar rămâi singur

Eu te cânt hikikomori
dar să nu spui nimic descifrabil

Eu te cânt hikikomori
dar învață-mă să sufoc
căldura exagerată a celor care nu sunt hikikomori
ăia ceilalți care nu știu nimic
care nu tremură
care nu sting

Eu îți cânt hikikomori
ca cineva din liniște
care urlă hikikomori
fiindcă îi poate vedea

Advertisements